vi borer en energibrønn og du kan redeusere opvarmningsutgiftene dine opp til 70%

 

 

 

Energiboring – spar opp til 70% av oppvarmingskostnaden

Prisene på strøm, olje og gass øker, derfor er det smart å utnytte den muligheten som naturen tilbyr; nemlig varmen fra fjellgrunnen. I energihullet installerer vi en kollektorslange med kjølemiddel som koples til en varmepumpe og du kan benytte varmesystemet til vannbåren varme, radiatorvarme eller oppvarmet luft. Da kan vi gratulere deg med at du er økonomisk oppegående, miljøbevisst og at du tenker trygghet.

{

Hyggelig og god service.

Kom og gjorde jobben som avtalt.

Lite søl og det var ryddig og fint etter at jobben var gjort

Jan Julius

Tlf: 920 47 328, Skedsmo

{

Hyggelige folk som utførte jobben i henhold til avtalen.

Firmaet Miljø energiboring opplevdes som grundige, effektive og erfarne i sitt arbeid.

Anne Irene Ryen

Tlf: 908 52 504, Elverum

{

Seriøs Brønnborer med rask levering.

Kan anbefales på det varmeste!

Kjell-Ove Kristensen

Tlf: 976 75 862, Strømmen

Energiboring

Grunnvarme er en miljøvennlig og fornybar ressurs som gjør at energiboring og varmepumpe blir et godt og rimelig alternativ til oppvarming. Anlegget vil ligge skjult og er derfor et lite inngrep på natur og eiendom. Vannet i borehullet virker som et kontaktmedium mellom berggrunnen og kollektorene. Den sirkulerende væsken i kollektorene blir om vinteren varmet opp av temperaturen i grunnen og fraktet opp til varmepumpen hvor den vil avgi denne varmen. Om sommeren kan dette anlegget brukes til nedkjøling i stedet. Dybden på borehullet blir på forhånd utregnet fra størrelsen på det som skal varmes opp.

Energibrønner benyttes for å hente lagret varme fra fjellet. En energibrønn er et borehull på ca. 11 – 14 cm. og boredybde fra 80 – 230 m. En kollektorslange av plast monteres i borehullet og fylles med miljøvennlig kjølevæske. Kollektorvæsken sirkulerer rundt i borehullet og henter opp energi som tas ut i varmepumpen. Varmepumpen henter ut energien, og flytter varmen inn i huset. Ved bruk av bergvarme, som er det mest effektive, sparer du op til 70% av oppvarmingskostnadene.

 • Transport til borested
 • 3m stålrør 140mm
 • Boresko
 • Boring antall meter etter avtale
 • Bunnlodd
 • Kollektor
 • Topplokk
 • Kollektor fylt med miljøvennlig kjølevæske hx35
 • Alt ferdig montert

bergvarme

er fremtidens

energi

Bergvarme – lønnsomt og miljøvennlig 

Med bergvarme får du et oppvarmingssystem som henter lagret solenergi fra berggrunnen. Energien hentes via et boret hull (energibrønn), og senere brukes den til å forsyne huset med oppvarming og varmtvann. For at prosessen skal fungere, må det tilføres en viss mengde elenergi. Med en kWh-tilført elenergi kan en bergvarmepumpe avgi opptil fem kWh varme. 

 

Bergvarmeanlegg er dessuten praktiske, miljøvennlige og nesten vedlikeholdsfrie. De tar liten plass og gir mulighet for behagelig kulde. Takket være komfortkulde, kan du på varme dager kjøle ned huset til en svært lav kostnad. 

 • Bergvarme – der det passer best:

  Bergvarme kan med fordel installeres når et eksisterende varmeanlegg skiftes ut eller i forbindelse med nybygg. Bergvarmesystemer er energieffektive systemer. Lønnsomheten styres av husets spesifikke forutsetninger. 

  Ved installasjonen oppnås høyest mulig lønnsomhet hvis: 

  • Bygningen har stort varmebehov. Generelt øker bergvarmelønnsomheten jo høyere varmebehovet er. Det betyr at installasjoner i større hus normalt får raskere tilbakebetalingstid. 
  • Det finnes et vannbåret system, (radiatorer og rør). De fleste radiatorsystemene er tilpasset temperaturer som fungerer godt sammen med en varmepumpe. 

Helt generelt kan man si at varmefaktoren øker når temperaturen i varmesystemet synker. Derfor er varmepumpen mest fordelaktig i et lavtemperatursystem, som gulvvarme og viftekonvektorer. 

En grundig gjennomgang av forutsetningene for huset der installasjonen skal gjøres, er avgjørende for en korrekt dimensjonering og for å gi optimale besparinger.  

Vi hjelper deg å vurdere varmepumpeløsninger, slik at du finner det optimale systemet for ditt hus. 

I et marked der prisene på elektrisitet, olje og gass endrer seg hele tiden, gir det ekstra trygghet å vite at 2/3 av den energien du bruker til oppvarming av hus og varmtvann kommer fra en stabil kilde som ikke påvirkes av disse endringene

Vi er energiboring spesialister

 

Vi er spesialister på energiboring, og med vår 10 år lange erfaring, vet vi det meste om miljømessig utnyttelse av varmen og energien, som ligger lagret i berggrunnen.

Det synlige miljøet vet vi også å ta vare på. Inngrepene i ditt uteareal synes knapt etter at vi har gjort jobben.

Våre prosjekter er stort sett på østlandet.

-Oslo, Akerhus, Østfold, Hedmark, Buskerud og Vestfold.

Alle våre kunder er meget fornøyde.

Prøv oss du også, vi foretar en gratis befaring.

Miljø energiboring

Tlf: +47 450 82 005

e-post: kriss@energiboring.no

Sagbruksveien 59

2010 Strømmen

Norge

Send oss en e-post

11 + 9 =